Dende este Portal terá acceso a todos os medios electrónicos, informáticos e telemáticos que a Xunta de Galicia desenvolveu en materia de contratación pública. Entre outros servizos, a través da Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, poderá acceder a unha ampla información das licitacións da administración e sector público autonómicos e das entidades locais dadas de alta no sistema. Ademais poderá acceder aos sistemas de facturación electrónica e licitación electrónica implementados para facilitar a presentación de facturas e ofertas por vía telemática.