Volver ao contido

Procedemento de contratación

Amosámoslle documentación e ligazóns útis para o proceso de contratación da Administración pública galega:

DEUC

O documento europeo único de contratación (DEUC) consiste nunha declaración da situación financeira, das capacidades e da idoneidade das empresas para un procedemento de contratación pública e utilizase como proba preliminar do cumprimento dos requisitos esixidos nos procedementos de contratación pública en toda a UE. Aquí pode acceder a dous sistemas para a súa cumprimentación:

Enderezo

Edificio Administrativo San Caetano, Bloque 3
15781 Santiago de Compostela