Volver ao contido

Servizos Telemáticos do Rexistro Xeral de Contratistas

Acceso consultas de certificados

Consulta pública de certificados de empresas inscritas no Rexistro Xeral de Contratistas.

 

Acceso Órganos de Contratación e membros de mesa

Declaro baixo a miña responsabilidade que son membro dun órgano ou mesa de contratación, e que solicito esta información por ser necesaria para o exercicio das miñas funcións como membro de dito órgano.

Esta solicitude realizada en virtude do interese lexítimo, na forma prevista no artigo 13 d) da lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Verificar certificados emitidos polo Rexistro de Contratistas

 

 

Requisitos Consulta

Para poder consultar os documentos os usuarios:

 • Deben dispor do Sistema Operativo Microsoft Windows Vista ou superior.
 • Efectuar as peticións dende un dos seguintes Navegadores:
  • Internet Explorer 10 de 32 bits (ou superior)
  • Edge
  • Firefox 32 (ou superior)
  • Chrome 37 (ou superior)
 • Ter instalado o programa Acrobat Reader.
 • Deshabilitar elementos emerxentes para o enderezo "*.conselleriadefacenda.es"
 • Dispor dun Certificado dixital admitido pola Consellería de Facenda de persoa física ou xurídica e accesible dende o navegador.

 

No caso de ter problemas á hora de realizar unha presentación telemática contacte co noso Centro de Atención a Usuarios.

Ligazóns asociadas