Volver ao contido

Servizos Telemáticos do Rexistro Xeral de Contratistas

Acceso Contratistas

No caso de ser contratista inscrito no Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia ten acceso aos seguintes servizos telemáticos.

 

Acceso Órganos de Contratación e membros de mesa

Declaro baixo a miña responsabilidade que son membro dun órgano ou mesa de contratación, e que solicito esta información por ser necesaria para o exercicio das miñas funcións como membro de dito órgano.

Esta solicitude realizada en virtude do interese lexítimo, na forma prevista no artigo 13 d) da lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Emisión de certificados polos órganos de Administración Local

 

Verificar certificados emitidos polo Rexistro de Contratistas

 

Requisitos Consulta

Para poder consultar os documentos os usuarios:

 • Deben dispor do Sistema Operativo Microsoft Windows Vista ou superior.
 • Efectuar as peticións dende un dos seguintes Navegadores:
  • Internet Explorer 10 de 32 bits (ou superior)
  • Edge
  • Firefox 32 (ou superior)
  • Chrome 37 (ou superior)
 • Ter instalado o programa Acrobat Reader.
 • Deshabilitar elementos emerxentes para o enderezo "*.conselleriadefacenda.es"
 • Dispor dun Certificado dixital admitido pola Consellería de Facenda de persoa física ou xurídica e accesible dende o navegador.

 

No caso de ter problemas á hora de realizar unha presentación telemática contacte co noso Centro de Atención a Usuarios.

Ligazóns asociadas