Volver ao contido

Descrición de funcións e procedementos do Organismo Intermedio Consellería de Facenda, Xunta de Galicia, para as actuacións cofinanciadas polo FEDER en España no periodo de programación 2014-2020 no Programa Operativo FEDER Galicia

 

 

Union Europea