Volver ao contido

Accións de información e comunicación que están cofinanciadas polos Fondos Estruturais 2014-2020 en Galicia

Unha adecuada política de comunicación dos logros dos Fondos Estruturais en Galicia impulsará o coñecemento dos cidadáns en saber como se invisten os recursos comunitarios nos seus territorios e contribuirá tamén a visualizar mellor a comunicación institucional das prioridades políticas da UE.

 

A continuación relaciónanse as accións de información e comunicación realizadas ao longo do período 2014-2020 que son cofinanciadas polo PO FEDER Galicia 2014-2020 (Eixe 13 de Asistencia Técnica) e polo PO FSE Galicia 2014-2020 (Eixe 8B de Asistencia Técnica).

 

Accións de información e comunicación do PO FEDER Galicia 2014-2020

2021

2020

2019

2018

2016

 

Accións de información e comunicación do PO FSE Galicia 2014-2020

2021

2020

2019

2018

2016

 

Union Europea