Volver ao contido

Guía Multimedia 07-13

 

A construción dunha Europa máis solidaria e igualitaria precisa que os cidadáns sexan conscientes do esforzo realizado e do progreso acumulado ao longo dos anos. Co obxecto de que os cidadáns en xeral poidan visualizar e comprender mellor o papel da Unión Europea en Galicia relaciónanse neste apartado as actuacións de publicidade multimedia relacionadas coa Asistencia Técnica dos POs FEDER e FSE Galicia 2007-2013.

 

Campañas PO FEDER Galicia 07-13

Campañas PO FSE Galicia 07-13