Volver ao contido

Descrición das competencias

  • Prestar asistencia á persoa titular da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio en cuantos asuntos lle encomende esta para a coordinación dos servizos.
  • Coordinar a elaboración do anteproxecto de orzamentos da Consellería, propor as actuacións concernentes ao réxime interno dos servizos da Consellería e cantas disposicións afecten o seu funcionamento.
  • Coordinar as relacións con outras administracións públicas.
  •  As correspondentes ao órgano estatístico da Consellería

Luís  Río Mosquera
Vicesecretario xeral

981 54 41 00