Volver ao contido

Descrición das competencias

  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para elaborar a proposta de actuacións de control posterior nos expedientes obxecto de fiscalización limitada previa e de intervención por mostraxe.
  • Elaboración de propostas de normas e instrucións para o exercicio do control posterior nos expedientes obxecto de fiscalización limitada previa e de intervención por mostraxe en todas as súas modalidades.
  • Estudo e coordinación dos informes de control posterior da fiscalización limitada previa e da intervención por mostraxe.
  • Estudo e seguimento das actuacións en materia de fiscalización por mostraxe.
  • Elaboración de informes de resultados das actuacións de control posterior nos expedientes obxecto de fiscalización limitada previa e de intervención por mostraxe.

Mª Lourdes  López Otero
Xefa do servizo

981 54 41 78