Volver ao contido

Normativa relacionada en materia de contratación

Lexislación comunitaria

DIRECTIVAS

REGULAMENTOS

COMUNICACIÓNS INTERPRETATIVAS DA COMISIÓN

Lexislación estatal

Normativa autonómica

REXISTRO DE CONTRATISTAS

REXISTRO DE CONTRATOS

MEDIOS EIT NA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE GALICIA

DOTACIÓN ARTÍSTICA

OUTRAS NORMAS DE INTERESE

Enderezo

Edificio Administrativo San Caetano, 3 15781 Santiago de Compostela.
Teléfonos: Secretaría Xeral: 981-544947 881-999350 881-999426
Fax: 881999555