Volver ao contido

Suxestións e queixas

Os cidadáns e institucións públicas ou privadas poderán formular as suxestións ou queixas que consideren convenientes sobre o funcionamento dos Servizos públicos da Administración autonómica co fin de mellorar a calidade destes, conforme ao disposto nos artigos 25 e seguintes do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán.

Ir a queixas e suxestións