Volver ao contido

Servizos sen certificados

Ir á Oficina Virtual: Servizos de Acceso Libre

Poderá acceder sen necesidade de ningún requisito previo aos seguintes servizos:

  • Validación de documentos: Se vostede coñece o código seguro de verificación do documento, poderá comprobar a súa validez.
  • Consulta da Lei de réxime financeiro e orzamentario: Consulta do texto legal completo.
  • Consulta do Rexistro público de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia.
  • Orzamentos do ano en curso: Consulta dos Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio actual.