Volver ao contido

Servizos de usuarios autorizados

Ir á Oficina Virtual: Servizos para usuarios autorizados con certificado dixital 
Documentación estatístico-contable de mediadores:
Esta opción permite a remisión telemática da documentación estatístico-contable dos corredores de seguros e a información a remitir polos axentes de seguros vinculados á Dirección Xeral de Política Financeira.