Volver ao contido

Servizos de Usuarios Autorizados

Ir á Oficina Virtual: Servizos para usuarios autorizados con certificado dixital 
Este modo de acceso é exclusivo para usuarios especiais, autorizados a operacións especificas, que ademais precisan de certificado dixital. Se necesita máis información, consulte a sección de "usuarios autorizados". Se vostede é un empregado público, rexistrado para acceder aos seus datos persoais, debe entrar pola opción especificada máis arriba de "Entrar como Empregado público rexistrado".