Volver ao contido

Verificación de documentos

Descrición

Introducindo o código de verificación de calquera documento xerado pola oficina virtual do empregado público, poderase comprobar a súa autenticidade. Se o código introducido é correcto, mostrarase dito documento en pantalla.

Oficina Virtual

Oficina Virtual Empregado

Modos de acceso