Volver ao contido

Simulación Cálculo de Retribucións

Descrición

Permite calcular as retribucións que corresponden aos empregados públicos. Está dispoñible para funcionarios da admisnistración autonómica, os funcinarios docentes, inspectores de educación e personal laboral.

Oficina Virtual

Oficina Virtual Empregado

Modos de acceso