Volver ao contido

Notas de prensa

Máis de 1.300 aspirantes participaron hoxe no 2º exercicio para cubrir 97 prazas do corpo administrativo C1

Máis de 1.300 aspirantes participaron hoxe no 2º exercicio para cubrir 97 prazas do corpo administrativo C1

  • A porcentaxe de participación foi do 91%
  • A proba tivo lugar no recinto  da Feira Internacional de Silleda

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2021.- Un total de 1.341 aspirantes participaron esta tarde no segundo exercicio para cubrir 97 prazas do corpo administrativo C1/grupo III da Xunta de Galicia. A esta proba, que se realizou no recinto da Feira Internacional de Silleda, estaban convocadas 1.473 persoas, co que a porcentaxe de participación foi do 91%.

A pandemia do coronavirus e as restricións establecidas para controlar a súa evolución obriga a adaptar as formas e secuencias de celebración das probas para garantir a súa realización coa maior seguridade posible.

Neste sentido, os exames celébranse con todas as garantías sanitarias, logo de que as autoridades sanitarias autorizaran a súa realización seguindo un protocolo de actuación elaborado pola Xunta que garante a súa realización con seguridade e conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade.

Este protocolo establece que só se permitirá o acceso aos edificios aos aspirantes que realicen os exercicios e ao persoal implicado no desenvolvemento das probas polo que os opositores deben acudir soas salvo que precisen asistencia.

Deben presentarse á hora indicada na convocatoria, non con antelación; e gardar sempre a distancia de seguridade; será obrigatorio o uso de máscara durante todo o proceso e o emprego de xel hidroalcohólico para entrar nos pavillóns. Os seus obxectos persoais deben ser os mínimos imprescindibles e non se poderá compartir material.

Ademais, ventilaranse os pavillóns e manteranse as portas abertas durante a realización dos exercicios, sempre e cando non se provoque unha situación inconfortable polas correntes de aire ou derivada do ruído.