Volver ao contido

Contratación

Acceso ó Sistema (restrinxido aos órganos de contratación)

Acceso ó Sistema (restrinxido aos órganos de contratación)

Se quere obter un acceso para a obtención dos certificados do Rexistro Xeral de Contratistas deberá descargar a seguinte solicitude :

Unha vez cumplimentada deberá ser remitida á Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Facenda.

Se xa ten claves de acceso, seleccione unha destas opcións:

 

Enderezo

Secretaría Xeral e do Patrimonio: Edificios administrativos – San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela