Volver ao contido

Tarifas de taxas vixentes

 

Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.

30.41.00

Actuacións en materia de seguros

 

30.41.02

Inscrición dun axente de seguros  vinculado, dun corredor de seguros ou de reaseguros, persoa física

67,65

30.41.03

Inscrición dunha sociedade de axencia de seguros ou dun operador de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, dunha sociedade de corredoría de seguros ou de reaseguros

157,88

30.41.04

Inscrición de cargos de administración e de dirección responsables das actividades de mediación de seguros ou de reaseguros das sociedades de axencia de seguros ou dos operadores de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, de corredoría de seguros ou de reaseguros (por cada alto cargo)

11,27

30.41.05

Inscrición de calquera outro acto inscribible ou pola modificación dos inscritos (por cada un deles)

11,27

30.41.06

Expedición de certificados relativos á información incluída nos rexistros

11,27

30.41.07

Autorización para a organización de cursos de formación en materias financeiras e de seguros.

 

169,09