Volver ao contido

Normativa de mutualidades de previsión social

Réxime competencial

Esta competencia vén determinada pola Lei Orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se transfire á Comunidade Autónoma a competencia sobre as mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social.

Disposicións de desenvolvemento:

 

Normativa

A regulación autonómica na materia concrétase nas seguintes normas:

 

Dado o carácter en xeral básico da normativa estatal, rexen supletoriamente as seguintes disposicións