Volver ao contido

Operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A Consellería de Facenda e Administración Pública entre as súas competencias ten a de xestión das operacións que teñan relación co endebedamento da Comunidade Autónoma, así como as de garantía que lle corresponda aprobar ao Consello da Xunta de Galicia.