Volver ao contido

Impresos

Os modelos e borradores incluídos serven como guía.

Na Caixa xeral de Depósitos deben presentar o documento orixinal de aval ou certificado de seguro de caución.

No caso dos borradores dos resgardos, a Caixa de Depósitos facilitaralle un documento orixinal no intre da constitución de garantía ou depósito.

A continuación incluír os modelos de aval e seguro de caución (en formato PDF):

Impresos de constitución de garantías e depósitos (en formato PDF):