Volver ao contido

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e Política Agrícola Común (PAC) do período 2014-2020

Regulamento de Execución (UE) 2020/532 da Comisión, do 16 de abril de 2020, que establece excepcións, para o ano 2020, aos Regulamentos de Execución (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240, no que incumbe a determinados controis administrativos e sobre o terreo aplicables no marco da política agrícola común (DOUE 17.04.20 L 119)

Regulamento de Execución (UE) 2020/532 da Comisión, do 16 de abril de 2020, que establece excepcións, para o ano 2020, aos Regulamentos de Execución (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240, no que incumbe a determinados controis administrativos e sobre o terreo aplicables no marco da política agrícola común (DOUE 17.04.20 L 119)

Data publicación

17/04/2020

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria