Volver ao contido

Información e comunicación 14-20

As normas detalladas relativas ás medidas de información e comunicación dirixidas ao público e as medidas de información dirixidas aos solicitantes e os beneficiarios establécense no anexo XII do Regulamento (UE) Nº 1303/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013.

Así mesmo, o artigo 115.4 do citado Regulamento establece que a Comisión adoptará actos de execución relativos ás características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións e as instrucións para crear o emblema, xunto coa definición das cores estándar.

Para o período comunitario 2014-2020 a Xunta de Galicia decidiu elaborar un documento de estratexia de comunicación común aos Fondos FEDER e FSE (Estratexia de comunicación 2014-2020 dos Programas Operativos FEDER e FSE Galicia).

 

 

►Portal web da DG Regional-Inforegio de la Comisión Europea
     Revista PANORAMA dos axentes do desenvolvemento rexional

►The Parliament: Regional Review

Vídeo da Política de cohesión da UE: investindo nos seus
     rexións e cidades

►Video do Fondo Social Europeo

 

Union Europea