Volver ao contido

Guía multimedia 2014-2020

A construción dunha Europa máis solidaria e igualitaria precisa que os cidadáns sexan conscientes do esforzo realizado e do progreso acumulado ao longo dos anos. Co obxecto de que os cidadáns en xeral poidan visualizar e comprender mellor o papel da Unión Europea en Galicia relaciónanse neste apartado as actuacións de publicidade multimedia relacionadas coa Asistencia Técnica dos POs FEDER e FSE Galicia 2014-2020.

 

 Campañas PO FEDER Galicia 2014-2020

2021

2020

2019

2018

2016

 

Campañas PO FSE Galicia 2014-2020

2021

2020

2019

2016

 

 

Union Europea