Volver ao contido

Boas prácticas 07-13

As actuacións relacionadas neste subapartado foron consideradas como "boas prácticas" e seleccionadas tendo en conta o cumprimento dos criterios recollidos na "Guía metodolóxica de seguimento e avaliación dos pláns de comunicación dos Programas Operativos do FEDER, Fondo de Cohesión e FSE 2007-2013" e que son os seguintes:

  1. Uso de recursos innovadores na presentación, organización e/o desenvolvemento.
  2. Adecuación dos contidos aos obxectivos perseguidos.
  3. Incorporación de criterios de Igualdade de oportunidades.
  4. Adecuación co obxectivo xeral de difusión de fondos.
  5. Alto grao de cobertura sobre a poboación obxectivo da acción de comunicación.
  6. Evidencia dun alto grao de calidade.
  7. Uso de novas tecnoloxías da información.

 

Por elo, todas elixíronse cunha metodoloxía común e son, polo tanto, comparables entre si. Trátase de poñer de manifesto os mellores proxectos cofinanciados a través dos Fondos Estruturais da política rexional comunitaria 2007-2013.

 

As actuacións de "boas prácticas do FEDER e do FSE en Galicia do período 2007-2013" relaciónanse a continuación, en Información relacionada, nos tres apartados seguintes:

  • Boas prácticas de Comunicación do PO FEDER Galicia 2007-2013
  • Boas prácticas de Comunicación do PO FSE Galicia 2007-2013
  • Outras Boas prácticas de Actuacións Cofinanciadas do PO FEDER Galicia 2007-2013

 

Union Europea

 

Información relacionada

Boas prácticas de Comunicación do PO FEDER Galicia 2007-2013

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Boas prácticas de Comunicación do PO FSE Galicia 2007-2013

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Outras Boas prácticas de Actuacións Cofinanciadas PO FEDER Galicia 2007-2013

2013

2012

2011

2010