Volver ao contido

Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Sudoeste Europeo 2007-2013

Os 4 programas de Cooperación Territorial Transnacional son:

  • Espazo Sudoeste Europeo, onde participan Francia, Portugal, Reino Unido e España (agás Canarias).
  • Espazo Mediterráneo, onde participan Italia, Portugal, Reino Unido, Francia, Grecia, Eslovenia, Malta, Chipre e España (Aragón, Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia, Murcia, Ceuta e Melilla), e Suíza.
  • Espazo Madeira-Azores-Canarias (Programa ultraperiférico).
  • Espazo Atlántico, onde participan Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal e España (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, e tres NUTS III de Andalucía: Cádiz, Huelva e Sevilla).

 

Galicia participa na Cooperación T. Transnacional 2007-2013, que é cofinanciada polo FEDER, a través de 2 POs: Espazo Atlántico e Espazo Sudoeste Europeo.

 

O novo Espazo Sudoeste integra rexións pertencentes a 4 estados europeos. Queda configurado pola totalidade do territorio español, coa excepción de Canarias, a totalidade do espazo continental portugués, as seis rexións do Sudoeste de Francia e Xibraltar.

 

A realidade territorial do sudoeste europeo precisa da conveniencia de deseñar instrumentos de cooperación que favorezan o desenvolvemento do devandito espazo e a súa integración harmoniosa. A existencia de intereses comúns, no terreo do medio, a I+D+i, a sociedade da información ou a ordenación do territorio, abre un campo de posibilidades que é preciso aproveitar para consolidar os logros obtidos neste sentido.

 

Co fin de alcanzar os obxectivos formulados, establécense as seguintes Prioridades estratéxicas:

  1. Promoción da innovación e a constitución de redes estables de cooperación en materia tecnolóxica.
  2. Mellora da sustentabilidade para a protección e conservación do medio e a contorna natural do SUDOESTE.
  3. Integración harmoniosa do espazo do SUDOESTE e mellora da accesibilidade ás redes de información.
  4. Impulsar o desenvolvemento urbano sustentable aproveitando os efectos positivos da cooperación transnacional.
  5. Reforzo da capacidade institucional e aproveitamento da Asistencia técnica.

 

O custo total previsto para o Programa de Cooperación Territorial do Sudoeste Europeo 2007-2013 ascende a 132.055.638 euros. O financiamento do FEDER elévase a 99.413.459 euros, o que corresponde a unha taxa media de Axuda comunitaria do 75,28%. A España corresponderíalle a cantidade de 54.325.658 euros en Axuda.

 

►  Portal web do Programa Operativo de Cooperación
       Territorial Transnacional 2007-2013
       ESPAZO SUDOESTE EUROPEO