Volver ao contido

Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) 2007-2013

O Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) ten por obxecto apoiar e axudar ás persoas traballadoras despedidas, como consecuencia dos cambios estruturais importantes nos patróns do comercio mundial en especial nas rexións e sectores desfavorecidos pola apertura á economía globalizada, e apoialos a reintegrarse no mercado laboral. Neste sentido o FEAG pretende estimular o crecemento económico e a creación de emprego na Unión Europea.

 

O FEAG tal como recolle o acordo interinstitucional do 17 de maio de 2006, conta cunha dotación anual potencial dun máximo de 500 millóns de euros destinada á reinserción laboral de persoas traballadoras.

 

 

►  Portal Web do Proxecto Empregatex (FEAG)

►  Portal Web do Proxecto Empreganav (FEAG)

►  Portal Web do Fondo FEAG na UAFSE
       (Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social)

► Portal Web do Fondo FEAG na DX de Emprego,
      Asuntos Sociais e Inclusión (Comisión Europea)

 

 

Union Europea

Documentos asociados