Volver ao contido

Período Comunitario 2007-2013

Desde a reforma de 1988, a evolución da política rexional comunitaria estivo condicionada pola procura dunha maior eficiencia e eficacia nas intervencións e pola intención de que as operacións de desenvolvemento rexional máis tradicionais desen paso a outras máis innovadoras.

 

En 2007 inaugúrase unha nova etapa na definición dos obxectivos comunitarios de cohesión, producida tamén pola entrada de novos países na UE e pola reorientación de prioridades da Axenda de Lisboa.

 

O principal cambio producido foi a reestruturación dos grandes Obxectivos, que quedan en tres: Converxencia, Competitividade rexional e emprego e Cooperación territorial europea.

 

Outras variacións destacadas teñen relación cun enfoque máis estratéxico das prioridades, cunha maior descentralización, cunha simplificación dos fondos comunitarios, cunha maior consideración das especificidades territoriais e con novos instrumentos financeiros, e coa introdución de novos principios, como a proporcionalidade, a igualdade entre mulleres e homes, a non discriminación e o desenvolvemento sustentable.

 

A planificación económica de Galicia, que foise perfeccionando cos anos e os sucesivos períodos de programación comunitaria co fin de mellorar o benestar económico e social dos cidadáns, estivo presidida por un carácter fortemente estratéxico desde os seus primeiros pasos.

 

 

Union Europea