Volver ao contido

Ligazóns de interese

Dirección Xeral de Fondos Europeos do
     Ministerio de Facenda

Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana da Comisión
     Europea

Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades.
     Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade

Instituto Europeo da Igualdade de Xénero. Unión Europea

Unidade Administradora do FSE (UAFSE) do
     Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e
     Inclusión da Comisión Europea

Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e
     Inclusión da Comisión Europea. Fondo de
     Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas (FEAD)

Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento
     Rural da Comisión Europea

Dirección Xeral de Cooperación Internacional e
     Desenvolvemento da Comisión Europea

Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da
     Comisión Europea

Estratexia Atlántica (DX Asuntos Marítimos e
     Pesca - Comisión Europea)

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
     Área de Desenvolvemento Rural

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
     Fondos Europeos de Pesca

Ministerio de Economía e Empresa

Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF)

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Fondo Europeo de Adaptación á Globalización
     (FEAG) da Comisión Europea

Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED)
     da Comisión Europea

Dirección Xeral de Competencia da Comisión Europea

A Comisión Europea

A Comisión Europea. Asuntos económicos e Financeiros

Representación da Comisión Europea en España

Servizo Nacional de Coordinación Antifraude do
     Ministerio de Facenda

Oficina Europea de Loita Contra a Fraude (OLAF)
     da Comisión Europea

Portal web da Fundación Galicia-Europa

KEEP.- Base de Datos de Proxectos de Cooperación
     Territorial Europea

INTERACT.- Servizo de Apoio Técnico aos Programas
     de Cooperación Territorial Europea

Tribunal de Contas da UE (TCE)

Comité das Rexións da UE (CDR)

Comité Económico e Social Europeo (CESE)

Banco Europeo de Investimentos (BEI) -
     Fondo Europeo de Investimentos (FEI)

 

Union Europea