Volver ao contido

Normativa relacionada en materia de contratación

Lexislación comunitaria

DIRECTIVAS

REGULAMENTOS

COMUNICACIÓNS INTERPRETATIVAS DA COMISIÓN

Lexislación estatal

Normativa autonómica

REXISTRO DE CONTRATISTAS

REXISTRO DE CONTRATOS

MEDIOS EIT NA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE GALICIA

OUTRAS NORMAS DE INTERESE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

Enderezo

Edificio Administrativo San Caetano, Bloque 3
15781 Santiago de Compostela