Volver ao contido

Ano 2011: Proxecto de Orzamentos

Presentación da Conselleira, ano 2011.

Os orzamentos 2011 están suxeitos á Orde do 18 de maio de 2010 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011

Dende aquí podrá consultar todos os documentos editados por a Consellería referentes aos ORZAMENTOS, con facilidades de consulta.