Volver ao contido

Ano 2010: Proxecto de Orzamentos

Os orzamentos 2010 están suxeitos á Orde do 23 xuño de 2009 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010.

Dende aquí podrá consultar todos os documentos editados por a Consellería referentes aos ORZAMENTOS, con facilidades de consulta.