Volver ao contido

Ano 2009: Orzamentos xerais e execución trimestral

Presentación do Conselleiro, ano 2009

Os orzamentos 2009 están suxeitos á Orde do 5 de maio de 2008, pola que se ditan instrucción para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade de Galicia para o ano 2009.

Dende aquí poderá consultar todos os documentos editados pola Consellería referentes ao PROXECTO DE ORZAMENTOS , con facilidades de consulta.