Volver ao contido

Ano 2007: Orzamentos xerais

Os orzamentos de 2007 están suxeitos á Orde do 26 de xuño de 2006 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 (DOG 30/06/2006)

 

 

SOCIEDADES de Dereito Público

 

Sociedades Mercantís

 

Fundacións Públicas

 

Outras sociedades