Volver ao contido

Inventario de Entes das Comunidades Autónomas

Os Acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira de 10 de abril de 2003, (BOE de 9 de agosto de 2003), prevén a formación e mantemento dun inventario de entes integrantes das Comunidades Autónomas. Mediante Acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira de 20 de febreiro de 2007 dispúxose a publicación de dito inventario.