Volver ao contido

Modelos e Formularios

Aquí atopará modelos de escritos que lle poderán servir de guía, ou ben que poderá cubrir no seu ordenador e imprimilos para posteriormente presentar na oficina competente. Estes documentos están dispoñibles en formato PDF, de Acrobat Reader (se non o ten, aquí pode descarga-lo programa Acrobat Reader). Así mesmo, pode baixa-lo documento en formato RTF.