Volver ao contido

Manifestacións de interese

Nova sociedade

Anuncio do 12 de xuño de 2023 polo que se invita aos operadores económicos e in vestidores a manifestar o seu interese na participación nunha sociedade privada con participación da Xunta de Galicia, e cuxo obxecto será a posta en valor dos recursos naturais de Galicia.