Volver ao contido

Servizo de Apoio Técnico e Administrativo

Descrición das competencias

  • Colaboración e apoio á Secretaría, tanto de índole técnica como administrativa. En particular, corresponderalle o mantemento e a xestión do Rexistro Xeral de Contratistas, a coordinación e xestión do Rexistro Xeral de Contratos e a ordenación e arquivamento da documentación da Xunta Consultiva, así como as tarefas administrativas de trámite que se lle encomenden.

José Manuel   Romero García
Xefe/a de servizo

881 99 94 26