Volver ao contido

Servizo de Protección e Defensa Patrimonial

Descrición das competencias

  • Protección e defensa extraxudicial do patrimonio.

  • Anotación dos bens e dereitos nos rexistros públicos.

  • Procedementos especiais de sucesión intestada a favor da Comunidade Autónoma.

César  Pazos García
Xefe/a de servizo

981 54 51 89