Volver ao contido

Servizo de Administración e Xestión Patrimonial

Descrición das competencias

  • O tráfico xurídico-administrativo dos bens e dereitos demaniais da Comunidade Autónoma.
  • A administración, adquisión, alleamento e cesión de bens inmobles e contratación de alugueres.
  • Emitir estudos, ditames e informes en materia patrimonial.

Ignacio Mª  García de los Huertos Vidal
Xefe/a do servizo

981 54 41 51