Volver ao contido

Servizo de Xestión de Reclamacións Económico-Administrativas

Descrición das competencias

  • Tramitación das reclamacións económico-administrativas e demais recursos interpostos ante a Xunta Superior de Facenda.
  • Asistencia aos vogais da Xunta Superior de Facenda na preparación das propostas de resolución.
  • Apoio ao funcionamento administrativo en relación coa iniciación, tramitación e terminación dos procedementos das reclamacións económico-administrativas e en materia de rexistro, coordinación de reunións, elaboración de actas e información aos interesados, así como as notificacións dos actos da Xunta Superior de Facenda.
  • Remisión de expedientes aos órganos xudiciais competentes e comunicación dos seus autos e sentenzas aos órganos xestores.

María del Mar  Vidal Herrador
Xefe/a de servizo

981 54 51 05