Volver ao contido

Servizo de Coordinación en Materia Orzamentaria

Descrición das competencias

  • Apoio ás funcións de coordinación e seguimento das competencias das áreas da Consellería encomendadas á Subdirección Xeral.
  • Análise e estudos nas materias relativas á planificación, programación e orzamentos do sector público autonómico, en coordinación coa Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Posto vacante
Xefe/a de servizo

981 54 41 14