Volver ao contido

Descrición das competencias

Dependencia funcional da persoa titular da Consellería, que realizará as seguintes funcións:

  • Apoio técnico á persoa titular da Consellería no ámbito da súa competencia.
  • Análise e estudos socioeconómicos e da conxuntura económica.
  • Estudos e traballos relativos á elaboración e seguimento da planificación económica.
  • Estudo, seguimento e coordinación das competencias das distintas áreas da Consellería, propondo medidas encamiñadas á mellora do seu funcionamento.
  • A análise e o deseño da política global de ingresos públicos, no relativo aos tributos cedidos polo Estado á Comunidade Autónoma, aos tributos propios e demais ingresos de dereito público.
  • A elaboración de anteproxectos normativos relativos aos ingresos de dereito público, así como a emisión de instrucións e circulares para o seu cumprimento.

Fernando  Brandeiro Candales
Subdirector xeral

981 95 72 40