Volver ao contido

Descrición das competencias

  • Fiscalizar previamente todo acto, documento ou expediente susceptible de xerar compromiso de gasto ou recoñecemento de obriga.
  • Realizar o control financeiro.
  • Levar e desenvolver a contabilidade do orzamento.

Ana  Rodríguez Martín
Interventora delegada

981 54 41 60

981 54 41 59