Volver ao contido

Descrición das competencias

Formular proposta de informes de fiscalización previa.

  • Estudo e proposta de resolución das discrepancias que se susciten como consecuencia do exercicio da función fiscalizadora.
  • Estudo e proposta sobre os recursos e reclamacións nos supostos recollidos nas disposicións vixentes.

Valentina  Ledo Vázquez
Xefa do servizo

981 54 41 76