Volver ao contido

Servizo de Xestión Contable

Descrición das competencias

  • Velar polo correcto funcionamento do sistema de información contable realizando para estes efectos todas as actuacións que sexan precisas.
  • Contabilizar todas aquelas operacións que, dada a súa natureza específica, non teñan que ser rexistradas nalgunha das oficinas contables que conforman a organización contable da Administración autonómica.
  • A explotación do sistema de información contable, a concesión de autorizacións para o seu uso, así como o establecemento e a modificación das táboas do sistema.

Ramón  Prego Teira
Xefa do servizo

981 54 41 85