Volver ao contido

Servizo de Control Financieiro de Subvencións e de Fondos Europeos Agrícolas

Descrición das competencias

  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para elaborar unha proposta do Plan anual de control financeiro de subvencións e de fondos comunitarios.
  • Realizar os traballos de auditoría conducentes á proposta de informes dos controis financeiros de subvencións que, de ser o caso, lle sexan asignados.
  • Realizar a coordinación das actuacións que deriven dos informes dos controis financeiros das subvencións.
  • Realizar os traballos de auditoría necesarios para a certificación das contas dos fondos Feaga e Feader da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Executar o Plan de control das operacións comprendidas no sistema de financiamento do Feaga, ao abeiro das esixencias dos regulamentos comunitarios.

Mª Mercedes  Salgueiro Fernández
Xefe/a do servizo

981 54 52 90