Volver ao contido

Servizo de Auditoría dos Fondos Europeos da Pesca

Descrición das competencias

  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para a elaboración dos programas de traballo que se utilizarán nas auditorías de actuacións cofinanciadas cos fondos europeos da pesca.
  • Coordinación dos traballos de auditoría das actuacións cofinanciadas cos fondos europeos da pesca que realicen outras unidades da Intervención Xeral.
  • Revisión dos informes emitidos como resultado das auditorías das actuacións cofinanciadas cos fondos europeos da pesca.
  • Realizar os traballos necesarios para o adecuado seguimento dos resultados das auditorías dos fondos europeos da pesca.
  • Realizar calquera outra función que, en relación coa auditoría das actuacións cofinanciadas cos fondos europeos da pesca, se lle encomenden.

Enrique Joaquín  Solórzano González
Xefe/a do servizo

981 54 41 68