Volver ao contido

Servizo de Auditoría do Feder

Descrición das competencias

  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para a elaboración dos programas de traballo que se utilizarán nas auditorías de actuacións cofinanciadas co Feder.
  • Coordinación dos traballos de auditoría das actuacións cofinanciadas co Feder que realicen outras unidades da Intervención Xeral.
  • Revisión dos informes emitidos como resultado das auditorías das actuacións cofinanciadas co Feder.
  • Realizar os traballos necesarios para o adecuado seguimento dos resultados das auditorías do Feder.
  • Realizar calquera outra función que, en relación coa auditoría das actuacións cofinanciadas co Feder, se lle encomende.

Lara  Riveira Fernández
Xefe/a do servizo

981 54 41 67