Volver ao contido

Servizo de Tesourería e da Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma

Descrición das competencias

  • A xestión da tesouraría da Comunidade Autónoma, tanto na realización dos ingresos como na execución dos pagamentos.
  • A tramitación de expedientes de pagamento extraorzamentarios.
  • A elaboración dos orzamentos de tesouraría e cadros trimestrais de fluxos financeiros.
  • A constitución, custodia e devolución dos depósitos e fianzas constituídos nos servizos centrais da Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia.

José Antonio  González Araújo
Xefe do servizo

981 95 74 78